Školení BOZP online - informace pro lektory - Safetutor info

Přejít na obsah
SafeTutor online a klasické školení BOZP
 SafeTutor lze také využít k oživení klasického školení BOZP a PO
a jeho povznesení na vyšší a modernější úroveň. Vytvořili jsme jej pro Vás jako spojence a nástroj k  zvýšení a udržení zájmu posluchačů.
Díky interaktivní formě školení, vyjdete ze stereotypu a studenti
si ze školení odnesou mnohem víc potřebných informací, protože
Safetutor přenáší jejich představy do  reálné situace.


Online školení v symbióze s klasickým

po zavedení prvních online školení se mnoho odborně způsobilých osob v prevenci rizik obávalo, že jim vezme práci.  Dobré systémy však umožňují  využít online školící  programy komerčně, poskytout množstevní rabaty a generovat zisk pro školitele za poskytnuté služby.  
 Za kurz, vedení školení, analýzu dalších speciálních rizik, dokumenty si pak školitel může účtovat dle vlastního ceníku. Naopak zaměstnanci ocení nový, poutavý způsob školení a vedení firmy jednoduchost organizace a efektivnost. Více o komerčním využití kurzů...
Vztah mezi online a klasickým školením

není antagonistický. Obecné zásady BOZP a PO jsou na každém pracovišti shodné. Na pracovištích, kde se nevyskytují jiná významná rizika (administrativa, sklady, jednoduchá výroba) je obsah školení zřejmý.
 Úkolem online školení je seznámení a ověření  znalostí z BOZP obecně. Na pracovištích, kde se mohou vyskytovat jiná významná, speciální rizika je úkolem OZO tato rizika analyzovat a navrhnout opatření ke snížení těchto rizik.  
  Spojením online školení a dalších opatření ke snížení rizik vzniká reálná spolupráce obou možností školení.
 Zatímco rutinní práce pro OZO v prevenci rizik bude méně, naopak přibude větší množství skutečně odborné práce. Firmy, které školí zaměstnance online prostřednictvím programu zjišťují množství nedostatků v oblasti prevence, dokumentů a řízení BOZP a obracejí se jejich řešením na OZO.
 Navíc malé firmy, živnostníci, které doposud školení i starost o BOZP odkládali, nebo podceňovali objeví v dokumentaci BOZP mnoho svých nedostatků a část z nich se jistě obrátí na odborníky.

Efektivnost školení a křivka zapomínání

Školíme lidi z nějakého důvodu - protože chceme, aby tyto znalosti uplatnili pro bezpečnost při práci.

Křivka zapomenutí je velmi dobře zdokumentovaná tendence lidí začít téměř okamžitě zapomínat na něco, co se naučili (například na váš kurz).

Myšlenka  školit  lidi  jen  proto,  aby  ztratili  tyto  znalosti  během  pár  dnů
v důsledku nevyhnutelné křivky zapomínání, by měla být z pohledu „promarněného času, úsilí a peněz“ docela děsivá. "Přece chci, aby byl můj kurz efektivní a přispíval k bezpečnosti pracovníků"

Jedním z výsledků křivky zapomnění je, že pokud provádíte školení typu "jednou a dost", mohou lidé pochopit koncepty na konci školení, zapamatovat si je, a být schopni ten den úspěšně absolvovat test. Ale schopnost projít testem druhý den ráno je již vážně ohrožena a výsledky testů budou s časem pokračovat směrem dolů, pokud nebude učení posíleno.

Zkuste se zeptat za týden po školení jaké hlavní informace pro bezpečnost si pracovníci z kurzu zapamatovali. Při testování velkého vzorku pracovníků námi i mnoha odborníky bylo zjištěno, že nedokážou vyjmenovat ani 5% z nejdůležitějších pár desítek informací.   

Dává tedy smysl jen to, že bychom měli navrhovat školení, které je záměrně strukturováno tak, aby pomohlo zaměstnancům zapamatovat si znalosti také v průběhu času. Podívejme se na několik jednoduchých tipů, jak to udělat.

Když učíte lidi nové informace nebo se jim snažíte pomoci rozvíjet nové dovednosti, zkuste to spojit s informacemi, které už mají lidé v mozku jako první. Je potřeba „rozproudit půdu“ v jejich mozku probuzením těchto předchozích znalostí, než s nimi začnete „zasazovat semínka“ nových znalostí.

Proč? Protože to pracovníkům usnadní vytváření neurálních spojení, která jim pomohou, aby se nové informace „držely“ v jejich mozku, což znamená, že si je s větší pravděpodobností zapamatují a použijí později.

Takto fungují lidé a jejich mozky. Nezáleží na tom, jak jste byli během školení okouzlující a poutaví, ani jak dobře byl váš vizuál navržen, ani jak přesně jste postupovali a integrovali zásady učení dospělých.

Navíc, i když váš kurz byl brilantně proveden, pokud mysl školeného ještě není připravena očekávat pozitivní zkušenost, pravděpodobně již výcvik odepsala jako bezcenný. Jakmile zaměstnanec usoudí, že váš výcvik nemá cenu, ztratili jste ho. Bez ohledu na to, jak skvělé může být školení, nedostane z něj žádnou hodnotu.

Vzbudit zájem o témata bezpečnosti, osvětlit názorně na příkladech zásady snižování rizik při práci je mimo jiné také cílem on-line školení Safetutor.
Použít jej on-line před školením lektorem, v jeho průběhu, při testu nebo opakovaně výrazně zvyšuje úroveň zapamatování informací.

Jaký je nejlepší způsob poskytnutí, nebo doručení on-line školení pracovníkům? A využít program komerčně? Existuje více možností.
Efektivní školení BOZP
Kontakt
Traiva s.r.o., Pohraniční 104, Ostrava
Prodejna: Pohraníční 2911/13b, Ostrava
IČ: 25380141  Tel.  software: 739 633 471
Návrat na obsah